Curs d'especialització

Sistemes d'Informació Geogràfica amb QGIS

1a Edició
Codi: 234412
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 05/03/2024
Data darrera sessió presencial: 19/03/2024
Data de finalització: 19/03/2024
2 ECTS / 20 hores presencials
Horari:

Dimarts i divendres de 9 a 13 h  (4 sessions)

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Aula informàtica 2 de la Facultat de Lletres de la UdG
Places: 24

Raons per fer el curs

Adquirir competències generals en SIG per millorar professionalment i, concretament, amb un programari lliure que atorga independència de desenvolupament.

A qui s'adreça

 • A tècnics d’administracions locals, organismes públics i empreses de serveis que treballen amb dades del territori i necessiten conèixer els SIG per a la seva visualització, gestió i anàlisi.
 • A estudiants i treballadors que volen incorporar les competències específiques d’una solució SIG en concret.
 • A tècnics en SIG que vulguin conèixer les característiques, funcions i potencialitats del programari QGIS.

 

Requisits d'admissió

Es recomana tenir nocions bàsiques dels SIG: conceptes i terminologia.

Presentació

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són una eina que permet tenir un accés ràpid a la informació gràfica i alfanumèrica del territori i fer una anàlisi espacial indispensable per a la gestió i la presa de decisions en tots aquells àmbits i aspectes relacionats amb el territori.

QGIS és un programari SIG d’altes prestacions per a la visualització, l’edició i l’anàlisi d’informació geogràfica; és lliure i gratuït, i està fortament consolidat a la comunitat SIG. Es caracteritza per la seva interfície d’usuari amigable, per la seva estabilitat i robustesa, per la seva capacitat per accedir a formats múltiples de dades, vectorials o ràsters, i per les seves eines d’edició, processament i visualització de dades.

Objectius

 • Conèixer i dominar el flux de treball bàsic amb QGIS.
 • Diferenciar els principals tipus i formats de dades espacials.
 • Conèixer les principals fonts de dades en un SIG i com incorporar les dades en un projecte de SIG.
 • Saber gestionar, analitzar i representar dades cadastrals.
 • Adquirir coneixements per a la creació i gestió de dades geogràfiques o espacials.
 • Aplicar processos bàsics de preparació i adaptació de les dades.
 • Dominar el procés de disseny, creació i configuració d’una base de dades espacial del tipus GeoPackage.
 • Dominar les eines de creació de dades espacials o geogràfiques mitjançant tècniques de digitalització.
 • Aplicar les principals tècniques, processos i mètodes d’anàlisi geoespacial: geoprocessos vectorials, anàlisi de localització òptima i avaluació multicriteri, anàlisi de visibilitat, etc.
 • Dominar els processos bàsics de simbolització de dades geogràfiques.
 • Adquirir la capacitat de comunicar un projecte o una anàlisi a través de mapes i cartografia.

 

Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

250 €
Veure descomptes

Calendari

eventis