Filtres
 • Àmbit
  • Activitat Física i Esport
  • Administració Pública i Desenvolupament Local
  • Arts Escèniques
  • Ciències de la Salut
  • Comunicació i Màrqueting
  • Ciències
  • Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible
  • Empresa, Economia i Dret
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Idiomes
  • Psicologia i Educació
  • Turisme i Hostaleria
  • Altres
 • Tipologia
  • Màster
  • Diploma d'especialització (postgrau)
  • Diploma d'expert (postgrau)
  • Curs d'especialització
  • Idiomes
  • Curs d'estiu
  • Congrés
  • Jornada
  • Curs subvencionat
  • Curs d'extensió universitària
 • Modalitat
  • Presencial 
  • Híbrid (semipresencial) 
  • Virtual 
 • Lloc de realització
  • Girona
  • Barcelona
  • Resta d'Espanya
  • Resta d'Europa
  • Amèrica Llatina
  • Virtual
  • Resta de Catalunya
  • Resta del Món
 • Estat de la matrícula
  • Matrícula oberta
  • Matrícula contínua
  • Properament
 • Idioma
  • Català
  • Espanyol
  • Anglès
 • Pràctiques externes
  • Només mostrar cursos amb pràctiques externes

Màsters i Postgraus
(Diplomes d'Especialització i d'Expert)

El RD 822/2021, de 28 de setembre, estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat.
El capítol XIII regula els ensenyaments propis de les universitats (articles 36 i 37).

L’article 37 estableix les noves denominacions per les formacions de Màster propi i Postgraus (estudis que requereixen titulació universitària) que són:
Màster propi: 60, 90 o 120 ECTS i dona lloc a un Màster de Formació Permanent expedit per la Universitat de Girona.
Diploma d’Especialització: Entre 30 i 59 ECTS i dona lloc a un Diploma d’Especialització expedit per la Universitat de Girona.
Diploma d’Expert: Menys de 30 ECTS i dona lloc a un Diploma d’Expert expedit per la Universitat de Girona.

Diploma d'expert (postgrau)

El Sector Immobiliari - AICAT

Edició: 13ª Edició | Lloc: PRESENCIALMENT al Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona o ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM | Idioma: Català |Data d’inici: 03/10/2023
Preu: 2.295 € (Veure descomptes)
Matrícula contínua
Máster

Intervención Terapéutica Asistida con Caballos

Edició: 6ª Edición | Lloc: Parte VIRTUAL, a través de videoconferencias con la plataforma ZOOM y Parte PRESENCIAL (Centre Horseway y Centre d'equinoteràpia la Marginera de la Bosa). | Idioma: Español |Data d’inici: 12/01/2024
Preu: 3.680 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'especialització (postgrau)

Dinamització d'Espais Comercials Urbans

Edició: 5a Edició | Lloc: VIRTUAL, per videoconferència a través de la plataforma ZOOM | Idioma: Català |Data d’inici: 27/02/2024
Preu: 880 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'expert (postgrau)

Bosc i Salut

Edició: 4a Edició | Lloc: En el calendari del curs s'indica el lloc de realització de cada sessió presencial. | Idioma: Català |Data d’inici: 15/03/2024
Preu: 2.650 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma expert (postgraduate)

AMI Montessori Orientation 6-12

Edició: 5th Edition | Lloc: By videoconference with the ZOOM program | Idioma: English |Data d’inici: 12/04/2024
Preu: 770 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'especialització (postgrau)

Aplicació Teòrico-Clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània

Edició: 6a Edició | Lloc: A la Seu de l'ACPP, Pl. Bonanova, 11, entresòl 2a (Barcelona), o bé, per videoconferències a través de la plataforma ZOOM. | Idioma: Català |Data d’inici: 19/10/2024
Preu: 2.215 € (Veure descomptes)
Properament
Diploma d'expert (postgrau)

Ciència de Dades Espacials

Edició: 1a Edició | Lloc: | Idioma: Espanyol |Data d’inici: 4/11/2024
Preu: 2.310 € (Veure descomptes)
Properament
Màster

Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys

Edició: 3a Edició | Lloc: Montessori Palau International Research and Training Center, MIRTC | Idioma: Català, espanyol, anglès i rus |Data d’inici: 03/07/2023
Preu: 13.750 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Máster

Sistemas de Justicia y Racionalidad

Edició: 2ª Edición | Lloc: ONLINE | Idioma: Español |Data d’inici: 09/09/2023
Preu: 5.000€ (Ver otras opciones de precios)
Matrícula tancada
Diploma de experto (postgrado)

La Prueba Testifical desde el Razonamiento Probatorio y la Psicología del Testimonio

Edició: 4ª Edición | Lloc: ONLINE | Idioma: Español |Data d’inici: 09/09/2023
Preu: 1.250 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma de experto (postgrado)

Bases para una Legislación Racional

Edició: 4ª Edición | Lloc: ONLINE | Idioma: Español |Data d’inici: 12/09/2023
Preu: 1.250 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Máster

Integrativo en Arteterapia (2º curso)

Edició: 16ª Edición | Lloc: Escola d’Art La Industrial (Barcelona) | Idioma: Español |Data d’inici: 15/09/2023
Preu: 3.790 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma d'especialització (postgrau)

Gestió de Serveis Sanitaris

Edició: 5a Edició | Lloc: Aula 4, Edifici Giroemprèn, Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Idioma: Català |Data d’inici: 19/09/2023
Preu: 1.900 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma de experto (postgrado)

Prácticas en Arteterapia I

Edició: 3ª Edición | Lloc: Por videoconferencia a través de la plataforma Zoom | Idioma: Español |Data d’inici: 20/09/2023
Preu: 1.290 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma d'especialització (postgrau)

Intel·ligència Emocional

Edició: 9a Edició | Lloc: Presencial al Balneari Vichy Catalán, Caldes de Malavella. | Idioma: Català |Data d’inici: 22/09/2023
Preu: 1.645 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
+ Cursos
eventis