Órganos de gobierno

 

PATRONATO DE LA FUNDACIÓ

Presidente:
Sr. Joaquim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Girona.

Vicepresidenta:
Sra. M. Assumpció Vila i Simon, presidenta del Consejo Social de la Universitat de Girona.

Secretari:
Sr. Josep Maria Serra i Bonet, vicerector de Docencia y Planificación Académica de la Universitat de Girona.

Vocals:
Sra. Belén López i Sánchez, secretaria general de CCOO.

Sr. Maxi Rica i Munté, secretario general de la UGT.

Sr. Ernest Plana i Larrouse, representante de la FOEG.

Sra. Mariona Serra i Pagès, representante de la Cambra de Comerç de Girona.

Sra. M. Àngels Planas i Crous, representante de la Diputació de Girona.

Sr. Josep Maria Gómez Pallarès, gerente de la Universitat de Girona.

Sr. Manuel Ibarz i Casadevall, miembro del Consejo Social de la Universitat de Girona.

Directora general:
Sra. Irene Compte Lobera