×

Màster de Formació Permanent en
Tecnologies de la Informació Geogràfica i Ciència de Dades Espacials

27ª Edició

              Equip Docent

 

                       Direcció

 

 

Gemma Boix
Directora del Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.   

Gemma Boix es geògrafa i postgraduada en Gestió Avançada de la Informació a les Organitzacions, amb experiència en direcció i planificació de projectes tècnics i de formació en l’àmbit de les tecnologies de la informació geogràfica. Ha participat en projectes d’ordenació del territori del Departament de Geografia de la Universitat de Girona. És membre de la junta directiva de l’UNIGIS International Association (UIA) i del Geographical Information Systems International Group (GISIG).

 

 

Joan Vicente Rufí
Professor titular de Geografia urbana i director del Departament de Geografia de la UdG (2017-2023).

Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en temes de planificació urbana i territorial.

 

                        Coordinació acadèmica

 

 

Rosa Olivella
Gestora de projectes SIG al Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona. 

Rosa Olivella es geògrafa i postgraduada en Innovació i Gestió del Coneixement a les Organitzacions. Ha col·laborat amb l’Institut de Medi Ambient de la UdG en projectes relacionats amb el medi ambient i la mobilitat. Ha estat tècnica de medi ambient a l’Ajuntament de Celrà (Girona). Al SIGTE, s’ha especialitzat en la gestió de projectes internacionals i tècnics de SIG.

 

                        Comunicació

 

 

Laura Olivas
Tècnica de comunicació i d’activitats formatives del Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

Laura Olivas es geògrafa, màster en SIG i màster en Formació de Professorat. És professora associada del Departament de Geografia de la UdG. Està especialitzada en la comunicació i la divulgació de projectes, així com en el disseny de cartografia i aplicacions de mapes web.

 

                        Professorat

 

 

Carla Garcia Lozano
Investigadora postdoctoral al Departament de Geografia de la Universitat de Girona.

Carla Garcia-Lozano es Doctora en Geografia, especialitzada en el canvi ambiental global i els sistemes litorals sorrencs. Ha estat tècnica analista de SIG al Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona i professora de SIG a la mateixa universitat.

 

 

Toni Hernández
Tècnic programador de SIG al Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

Toni Hernández es llicenciat en Ciències Ambientals i diplomat en Informàtica. És un apassionat de la capacitat espacial de les bases de dades i el desenvolupament d’aplicacions web map tant des del vessant del client com del servidor.

 

 

Santi H. Puig
Autònom en projectes de territori i paisatge.

Santi H. Puig es ambientòleg i màster en Planificació Territorial. Col·labora amb equips multidisciplinaris responsabilitzant-se, principalment, de la gestió i visualització de les dades espacials. Interessat en el paper que té el disseny en un sentit ampli en el desenvolupament de la feina. 

 

 

Laura Olivas
Tècnica de comunicació i d’activitats formatives del Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

Laura Olivas es geògrafa, màster en SIG i màster en Formació de Professorat. És professora associada del Departament de Geografia de la UdG. Està especialitzada en la comunicació i la divulgació de projectes, així com en el disseny de cartografia i aplicacions de mapes web.

 

 

Ferran Orduña
Tècnic analista de SIG al Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona. 

Ferran Orduña es geògraf i postgraduat en SIG. La seva feina està focalitzada en el desenvolupament de projectes tècnics i formatius al voltant dels SIG, així com en la creació de material docent. Ha estat coordinador del programa UNIGIS de Girona.

 

 

Sergi Payarol
Analista programador de SIG al Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

Sergi és geògraf i estudiant del màster en Ciència de Dades. S’ha especialitzat en el desenvolupament de les aplicacions web i és un apassionat del món de les dades. Focalitza la seva feina en l’extracció de coneixement de les dades procedents de l’àmbit social mitjançant l’ús de models supervisats i no supervisats.

 

 
 

Josep Sitjar
Analista programador de SIG i desenvolupador web al Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

Josep Sitjar es geògraf i màster en Medi Ambient, Anàlisi i Gestió del Territori. Està especialitzat en la programació d’aplicacions web. Centra el seu treball en l’ús de llibreries i eines per a la visualització i l’anàlisi de dades geogràfiques i imatges captades per satèl·lit. És un dels organitzadors de les Jornades de SIG Lliure. 

 

 

Lluís Vicens
Analista de SIG al Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona. 

Lluís Vicens és geògraf especialitzat en la preparació i l’estructuració de dades espacials i en les tasques i processos relacionats amb l’anàlisi espacial o geogràfica. Docent i analista a temps parcial, és també membre de comitès científics de diversos esdeveniments en l’àmbit dels SIG.

 

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per a garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

eventis