Properament. Matrícula oberta a partir del 03/06/2024

Màster de Formació Permanent en
Tecnologies de la Informació Geogràfica i Ciència de Dades Espacials

27ª Edició

Requisits d’admissió

– Requisit tècnic: Equip informàtic amb mínim 8Gb de memòria RAM
– Cal tenir titulació universitària

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència entregat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Preinscripció i matrícula

Preinscripció: A partir del 3 de juny i fins un mes abans de l’inici del curs. En un termini màxim de set dies a partir de la data d’inscripció, s’haurà de realitzar el pagament de 595 €. Aquesta quantitat es restarà de l’import de la matrícula i donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: Perquè sigui efectiva, s'haurà de fer el pagament, com a màxim, vint dies abans de l'inici de l'activitat.
S’ofereix la possibilitat de fraccionar l’import de la matrícula (amb un cost afegit del 3,5%) o bé de finançar el pagament de la matrícula en quotes.
Documentació que s’ha de presentar per a realitzar la matrícula: Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document d’identificació d’un país de la Unió Europea, Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol. Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Important:
Aquesta documentació s’haurà de presentar com a màxim, vint dies abans de l’inici de l’activitat.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments fets.

* Per imports iguals o superiors a 200 €, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Finançament bancari

Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.

La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:

· Sabadell Consumer 
· CaixaBank
· Banc Santander

Properament
eventis